Ceramah Kesihatan untuk Awam:
[Health Awareness Talk for Public:]
Bagaimana untuk makan dan kurang berat badan?
[How to eat and lose weight?]

Bahasa pengantar: Bahasa Melayu dan Inggeris
[Medium of instruction: Malay and Emglish]


Part 1: Insulin & hyperinsulinemia